Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Chcesz porozmawiać o festiwalu?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Michał Kmieć

tel. 663  561  243

info@kolejnakobiety.pl

Ewa Szymajda

tel. 604  309  318

biuro@kolejnakobiety.pl

Porozmawiajmy o współpracy!

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy możliwości współpracy przy realizacji Festiwalu Kolej na Kobiety w Głownie.

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia M13 Michał Kmieć, 95-015 Głowno,  Sowińskiego 38, NIP 733 132 92 17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania informacji handlowych drogą mailową na temat Festiwalu Kolej na Kobiety.
2. Dane kontaktowe z administratorem danych: nr tel. 663-561-243, e-mail: info@kolejnakobiety.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2020 roku.
4. Ma Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym i osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak koniecznie do przetwarzania Zgłoszenia.