III KONGRES

KOLEJ NA KOBIETY

Łódź, 26 września 2021

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco 🙂

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Michał Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia M13 Michał Kmieć z siedzibą w Głownie /95-015/ przy ul. Sowińskiego 38, NIP 7331329217. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: info@kolejnakobiety.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z podanego wyżej adresu e-mailowego.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dbamy o Twoją pry­wat­ność, o czym mo­żesz prze­czy­tać w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści